Onze school

Kom binnen en voel je welkom! Onze school kenmerkt zich door een open houding.
We geven op ontwikkelingsgerichte wijze vorm aan ons onderwijs.
Als Eco-School leren we leerlingen te zorgen voor de wereld om hen heen.
Bovendien geven we vanaf de peuteropvang tot en met groep 8 Engelse les.

“Een stevige basis voor de wereld
van morgen”

Ons onderwijs

Op basisschool de Vlinderboom leren kinderen met hoofd, hart en handen. Uiteraard komen alle kerndoelen voldoende aan bod. De kwaliteit waarin we rekenen, taal en lezen aanbieden is uitstekend. Bovendien biedt onze school een verrijkend aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden, zoals kunst & cultuur, sport, Engels (vanaf 2 jaar), algemene vorming en begeleiding.

Betekenisvol leren

Kinderen leren in een optimale en inspirerende (elektronische) leeromgeving. Het leren vindt plaats binnen en buiten de school, waarbij we ervan uitgaan dat leerlingen én leerkrachten nooit zijn uitgeleerd. De leerstof is betekenisvol en boeiend. We sluiten ons aanbod aan bij maatschappelijk vraagstukken en de snelle veranderingen in de maatschappij. Op onze basisschool zijn leerlingen medeverantwoordelijk voor hun leerproces en fungeert de leerkracht als coach en begeleider. Wij beloven elke leerling een passend leerstofaanbod. 

 

Extra diensten

We bieden op school de mogelijkheid om gebruik te maken van extra diensten. Denk aan logopedie, kinderfysio, kindercoaching, begeleiding bij hoogbegaafdheid, naschools sportaanbod, schoolmaatschappelijk werk, schoolkoor en creatieve vorming. Verschillen tussen de kinderen vragen om onderwijs op maat en worden uitgewerkt in persoonsgebonden leerroutes en onderwijsarrangementen.

Kunst

Ster

Spelen

Play

De buurt

Basisschool de Vlinderboom wordt vooral bezocht door kinderen uit de wijken Heer, De Heeg, Vroendaal en Eyldergaard. Op onze school vind je een dwarsdoorsnede van de huidige samenleving. Kinderen van elk geloof of ras en met elke achtergrond zijn van harte welkom. De Vlinderboom kent geen specifieke doelgroepen: er is voor alle kinderen een passend onderwijs- en vormingsaanbod. We hebben een goed beeld van onze leerlingen en kunnen waar nodig snel inspelen op specifieke (onderwijs)vragen. 

Maatschappelijk betrokken

Als Eco-School werkt de Vlinderboom samen met het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (CNME). Ook verwerken we heel bewust de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) in ons schoolplan. Wij zijn van mening dat het huidige tijdsgewricht een belangrijk moment is om te veranderen en om kinderen te leren hoe ze duurzame keuzes kunnen maken. De ouderparticipatie op onze school is groot en ook met de buurt onderhouden we nauwe contacten. Zo werken we samen met diverse verenigingen en zorgcentrum Croonenhoff. 

Engels vanaf
2 jaar

Maatwerk in
onderwijs

Inspirerende leeromgeving

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren