Prikbord

Nieuws & agenda

de laatste 10 weken

laatste 10 weken

 Ongelooflijk maar waar. We zijn aan de laatste 10 weken van het schooljaar begonnen. Dat is nog steeds een kwart van een schooljaar maar het geeft ook aan hoe snel de tijd vliegt. 23 juli is de laatste schooldag maar daarvoor gaat er nog van alles gebeuren. Er zullen best wel wat aanpassingen zijn de komende tijd maar we gaan steeds meer naar "het normale" terug. Daar zullen we ook iedereen van op de hoogte houden en via SchouderCom krijgt u regelmatig berichten hoe en wanneer we de volgende stappen zetten.  

studiedag maandag 31 mei

duurzame werelddoelen 

Op 31 mei is de school gesloten. Dit staat niet in de schoolkalender. Op 18 januari was deze dag oorspronkelijk gepland maar deze heeft niet kunnen doorgaan omdat we midden in de coronacrisis zaten. Daarom hebben we deze dag verplaatst naar 31 mei. Op deze dag gaan we met het team kijken naar de toekomst van onze school. Met name het stukje duurzaamheid zal aan de orde komen. Hoe gaan we verder met onze ECO-school? Welke plek neemt duurzaamheid in binnen de renovatie van ons schoolgebouw in 2023-2024? Hoe willen we leerlingen, ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en anderen van de Vlinderboom community gaan betrekken bij deze ontwikkeling? Op al deze vragen hopen we antwoord te krijgen op deze dag.

De kinderen zijn dus op 31 mei vrij.

Over de uitkomsten van deze dag houden we u op de hoogte.

 

 

nieuwsbrief 2 maart 2021

Geachte lezer,
Een aantal nieuwsbrieven verder. De laatste die u heeft ontvangen is die van 15 november. Intussen zitten we in maart. De tijd
gaat snel maar wat is er veel gebeurd in de tussentijd. Op de dag
dat de laatste nieuwsbrief van 2020 (dinsdag 15 december) zou
uitkomen was de laatste schooldag van 2020. U heeft toen veel
informatie van school gekregen maar niet in de vorm van een
nieuwsbrief. Vlak voor de kerstvakantie was er geen school
meer. We hebben die dag nog wel kerstmis gevierd in de klassen 
en ook zijn we even bij elkaar geweest in de aula. Daarna werd
het stil in school. In december en januari waren er in totaal zo’n
77 kinderen die gebruik hebben gemaakt van de noodopvang.
Alle andere kinderen waren thuis en kregen online les. Gelukkig
hebben we wat dat betreft veel geleerd van de eerste scholensluiting in maart 2020. Toen was alles nieuw en hebben we ook
vaker een nieuw wiel uitgevonden. In deze periode was het
meer gestructureerd. Zo is er bijvoorbeeld gewerkt in instructiegroepen en niet meer met een hele klas. Dat werkte veel effectiever omdat we daardoor veel meer maatwerk hebben kunnen
leveren. Na 5 weken (in 2021) zijn we in de week voor de carnavalsvakantie weer open gegaan. Iedereen blij en happy maar het
was ook “op eieren lopen” geblazen. Er was naast heel veel
blijdschap dat de kinderen er fysiek weer waren ook wel angst
bij leerkrachten om besmet te raken. Daarvoor zijn er strenge
regels afgekondigd (met een beslisboom) door het ministerie en
door MosaLira. Deze zijn nog steeds van k

3 maartLees verder
nieuwsbrief 24 november

Geachte lezer,

Het zonnetje schijnt, een heerlijke herfstdag. Een van de vele cadeautjes die we afgelopen weken zomaar hebben gekregen.

Af en toe moet je gewoon de tijd nemen om ze op te gaan halen tijdens een mooie wandeling.  Intussen houden de corona perikelen ons bezig. We hebben met z’n allen een verantwoordelijkheid te nemen en we moeten goed voor elkaar zorgen. Soms wordt dat te weinig gedaan en vaak is dat de reden waarom we met z’n allen er niet uit komen. Als we elkaar niet serieus nemen en de gepaste afstand bewaren dan blijven we elkaar besmetten. Gelukkig is er licht aan de horizon. Er zijn nu 3 antivirussen gereed om gebruikt te gaan worden. Daar heeft iedereen zijn eigen gedachten over en gelukkig mag dat ook in Nederland. De ene zegt dat die zich niet zal laten inenten omdat het niet vertrouwd wordt, de ander staat het liefst vooraan in de rij om als eerste een prik te ontvangen. Daardoor ontstaat er ook een levendige discussie over de voor– en tegenstanders.  Die discussie ontstaat ook helaas weer over de kleur van Piet. En ook hier is het de vraag hoe je daar verstandig mee kunt omgaan. Hoe meer je gaat roepen dat zwarte Piet verkeerd is des te meer mensen zullen even hard roepen (liefst nog harder) dat het geen kwaad kan.  

30 novemberLees verder
We gaan planten

De Vlinderboom gaat aan de slag met het vergroenen van de omgeving. Er worden eind november en begin december 3 projecten uitgevoerd.

Allereerst gaan 6 groepen op 26 november aan de slag om een Tiny Forest te gaan planten. Op de plek waar vroeger het zwembad van Heer lag, wordt nu een Tiny Forest (letterlijk een klein bos) geplant. Dit bos zal uit een 200 bomen en struiken bestaan en groeit in 10 jaar uit tot een volwassen bos met een ecologische waarde die bij een uitgegroeid bos hoort. In dit bos hebben e kinderen uit die verschillende groepen een eigen boom, die ze kunnen volgen bij het groeien. Onderhoud wordt gedaan door het CNME en de kinderen en er kunnen ook buitenlessen gegeven worden. De naam die de kinderen bedacht hebben is "Het Vlinderbos".

Op 9 december wordt er een natuurlijke overgang gemaakt tussen de peuterspeelzaal en de kleuters. Deze natuurlijke overgang zal bestaan uit een voedselbosje. In dit bosje (10 bij 3 meter) worden allerlei bomen en struiken geplant die eetbare vruchten dragen. Er komt een appelboom en een perenboom maar ook een krentenboom. Dit wordt echt een project vanuit het hele kindcentrum want de kinderen van de BSO gaan de bomen en struiken planten op 9 december. Mooie stap in de vergroening van de school en van de wijk.

Het derde project is een experiment met planten in de klas. In groep 5a (die klas was uitgeloot) hebben de kinderen onder begeleiding van Jessie Stevens een planten wand gecreëerd. Planten zorgen voor frisse lucht en zijn goed voor de leefomgeving. De kinderen gaan meten (met o.a. een CO2 meter) of het ook echt werkt en er daadwerkelijk meer zuurstof in de klas is. Dit project zullen we verder gaan verspreiden door de school. 

11 novemberLees verder
Kalender
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren