Praktische informatie
A t/m Z

Luizencontrole

Om het hoofdluisprobleem in de hand te houden, controleert een grote groep ouders na elke schoolvakantie alle groepen van de school. Uiteraard bent u als ouder de eerst aangewezene om uw kind regelmatig te controleren.

GGD


Mocht er bij uw kind neten of luizen geconstateerd worden dan krijgt u hierover bericht.Bij luizen verzoeken wij om uw kind op te halen en dezelfde dag te behandelen. Na behandeling mag uw kind direct terug naar school.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is er om de belangen van ouders en leerkrachten te behartigen. De MR bestaat uit acht personen: vier vertegenwoordigers namens de ouders en vier namens het team.

 

Download documenten
A t/m Z

Terug naar de vorige pagina

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren